„Најмладите пријатели на библиотеката во светот на бајките“