Сектор: библиотека „Цветан Димов“

Работно време:

понеделник до петок од 08-20 часот


Адреса:

Ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр.5, Општина Чаир


Телефон:

++389 (02) 2602-009


Подружници:


КОЧО РАЦИН

КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ

25 МАЈ

ЃОРЃИ АБАЏИЕВ

НАУМ ОХРИДСКИ

Автобуски линии:

8, 57, 59, 59а, 59б


Библиотеката „Цветан Димов“ e една од најстарите библиотеки во градот. Датира од 1947 година и од самото постоење до денес е мултиетничка, единствена во од таков вид во нашиот главен град. Според организациската поставеност Централната библиотека Цветан Димов со своите клонови е многу важен сегмент во мозаикот од билиотеки, кои ја сочинуваат Градската библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје. Библиотеката „Цветан Димов“ и нејзините клонови: „Св. Наум Охридски” , „Ѓорѓи Абаџиев”, „Кочо Рацин”, „Коле Неделковски” и „ 25 Мај “ се лоцирани на територијата на три скопски општини: Бутел, Гази Баба и Чаир. Белетристиката, новите светски хитови на врвните мајстори на пишаниот збор, лектирните изданија како и научните изданија се предмет на постојан интерес на читателската публика. Како мултиетничка библиотека, нашата институција поседува литература на повеќе јазици: македонски, албански, турски, српски итн., како белетристика, така и литература од повеќе научни области. Централната библиотека „Цветан Димов“ е лоцирана во новата зграда на општина „Чаир“.

Во составот на библиотеката „Цветан Димов“ работат повеќе оддели:
 • Одделение за белетристика
 • Одделение литература за деца
 • Одделение за научна литература
 • Одделение за набавка и обработка на библиотечната граѓа
 • Одделение игрална
 • Одделение курс по англиски јазик
Вработени:
 • Адије Дестановиќ - раководител на ОЕ Цветан Димов
 • Силвана Димовска
 • Мирјана Донева
 • Ајкуна Османи
 • Ертрур Мусли
 • Цвета Павлевска
 • Роза Велеска
 • Стојановска Данка -хигиеничар