Сектор: библиотека „Другарче“

Работно време:

понеделник до петок од 8:30 – 20:00, со читатели до 19.30 часот


Адреса:

Ул. „Никола Русински“ бр. 1, Општина Карпош 2


Телефон:

++389 (02) 3061-551


Подружници:

КАРПОШ
Адреса:

Ул. Иван Аговски б.б., Општина Карпош 1

Работно време:

раб. време пон.- петок 08.00-19.30 часот


ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Адреса:

Ул. Виа Игнатија б.б., Општина Ѓорче Петров

Работно време:

раб. време пон.- петок 08.00-19.30 часот


Автобуски линии:

2, 2а, 4, 4а, 7, 11, 12, 19, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 56, 60


Библиотеката „Другарче“ е основана во далечната 1954 година, а од 1974 година со интеграцијата на четирите самостојни библиотеки во Скопје функционира како централна библиотека во рамките на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“. Со интеграцијата од 1974 година библиотеката го менува својот лик. Oд исклучително детска библиотека „ Другарче“ прерасна во современа библиотека која во целост одговара на предизвиците на новото време. Библиотеката целосно се става во функција на корисниците кои трагаат по квалитетно знаење, информации и креативно искуство. Библиотеката „Другарче“ и нејзините клонови, библиотеките „Ѓорче Петров“ и „Карпош“, се лоцирани на подрачјето на општините Карпош и Ѓорче Петров.

Во составот на библиотеката „Другарче“ работат повеќе оддели:
 • Одделение за литература за возрасни и деца
 • Одделение за научна литература
 • Одделение за стручна обработка на книжниот фонд
 • Одделение игрална
 • Одделение за курсеви за странски јазици
Вработени:
 • Силвана Јакимова – библиотекар советник - раководител
 • Мартин Матевски – библиотекар
 • Елена Крстевска – библиотекар советник
 • Мери Кочевска – библиотекарски помошник
 • Виолета Котевска – библиотекарски помошник
 • Сузана Спировска – библиотекарски помошник
 • Тони Ристески – библиотекарски помошник
 • Валентина Саздова – библиотекар
 • Марија Стојковиќ – библиотекар
 • Мухамед Беќа – библиотекар
 • Станка Несторовска – самостоен библиотекарски помошник
 • Александра Божиновска – библиотекар
 • Славка Јаневска – библиотекар
 • Радмила Маринковска – помошно хигиеничар