Браќа Миладиновци

Работно време:

понеделник до петок од 08-20 часот, со читатели до 19.30 часот


Адреса:

Булевар “Партизански одреди” бр. 22, Општина Центар


Телефон:

++389 (02) 3162-544


Сектори библиотеки

ДРУГАРЧЕ
Адреса:

Ул. „Никола Русински“ бр. 1, Општина Карпош 2

Работно време:

Од понеделник до петок од 8:30 – 20:00, со читатели до 19.30


СТРАШО ПИНЏУР
Адреса:

Ул. “11-ти Октомври” бр. 25, Општина Центар

Работно време:

Понеделник до петок од 08 – 20 часот


ЦВЕТАН ДИМОВ
Адреса:

Ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр.5, Општина Чаир

Работно време:

Понеделник до петок од 08-20 часот


Автобуски линии:

2, 2а, 4, 4а, 7, 11, 12, 19, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 56, 60


Сектор: библиотека „Браќа Миладиновци“

Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ од Скопје, претставува современ библиотечно-информациски сервис, регионален и едукативен центар. Богата програмаска активност, многубројни услуги и акции кои перманентно ги нудиме за нашите членови. Можност за максимално користење на книжните фондови со кои располага библиотеката, пристап до информации следејќи ги светските трендови во областа на библиотекарството и информациските технологии, а со тоа подобрување на културниот и социјалниот живот на сите граѓани, особено на оние кои доаѓаат од другите градови. Нашата цел е секогаш библиотеката да биде центар на културните настани во градот. Библиотеката располага со комплетно реновирани и современо опремени оддели и читални кои работат 24 часа, овозможувајќи пријатно место за сите читатели и пријатели на библиотеката.

Во составот на библиотеката „Браќа Миладиновци“ работат повеќе оддели:
Менаџерски тим:
 • Снежана Стојчевска – директор
 • Андријана Апостоловска – виш библиотекар, оддел за дигитализација – раководител на Централна библиотека „Браќа Миладиновци“
 • Силвана Јакимова – библиотекар советник – раководител на Централна библиотека „Другарче“
 • Јулија Симовска – Динковска – раководител на Централна библиотека „Страшо Пинџур“
 • Адије Дестановиќ – раководител на Централна библиотека „Цветан Димов“
 • Анета Механджијска – раководител на сектор за општи работи-човечки ресурси - секретар на библиотека „Браќа Миладиновци“
Вработени:
 • М-р Сузана Данаилова – библиотекар советник
 • Снежана Георгиевска – библиотекар
 • Македонка Арсова – библиотекарски помошник
 • Хулија Бајрам Хајредин – библиотекар
 • Сања Јованова – библиотекар
 • Ивана Велкоска - библиотекар
 • Јасмина Стојмановска – библиотекар
 • Билјана Аџиовска Панџарова – библиотекар
 • Лидија Петковска – библиотекарски помошник
 • Гордана Петревска – библиотекар, оддел за научна литература
 • Жаклина Угриноска – виш библиотекар, оддел роднокраен
 • Валентина Малиќ-Андоновска – библиотекар
 • Јулија Темелкова – библиотекар советник
 • Братислав Ташковски – библиотекарски помошник
 • Биљана Кочишка – библиотекар советник, оддел за странска литература
 • Гордана Андреева – библиотекар советник, оддел за дигитализација
 • Елизабета Дојчиновска - библиотекарски помошник
 • Ивона Џамтовска - Јанкуловска – виш библиотекар, оддел за дигитализација
 • Јулија Темелкова – библиотекар советник
 • Илија Павлов – библиотекар помошник, подвижна библиотека
 • Тијана Кешќец – библиотекарски помошник
 • Даниела Јованоска - книговрзец
 • Дарко Пешиќ – советник главен книговодител
 • Филип Симевски - соработник за информатички работи
 • Хајрун Али – помошен работник за обезбедување
 • Черкин Дулови – помошен работник за обезбедување
 • Зуљфи Зибери – помошен работник за обезбедување
 • Светлана Василевска – Библиотекарски помошник
 • Снежана Митевска – Библиотекарски помошник
 • Негица Димитријевска – Хигиеничар