Контакт

Контакт информации

Булевар “Партизански одреди” бр. 22
Скопје, Република Северна Македонија

Тел: +389(0)2 3162-544

Факс: +389(0)2 3232-042

Email: biblmiladinovci@gbiblsk.edu.mk

Работно време: понеделник до петок од 08-19:30 со читатели а читалните до 21:00

Лице задолжено за пристап до информации од јавен карактер:
Биљана Кочишка | Тел: +389(0)2 3162 544

Прати ни порака