Сто години од раѓањето на Блаже Конески

Витезот на современата македонска поезија