Централна библиотека „Другарче“

Работно време:

понеделник до петок од 8:30 – 20:00, со читатели до 19.30 часот, сабота од 7:00 – 15:00, со читатели до 14.30 часот.


Адреса:

Ул. „Никола Русински“ бр. 1, Општина Карпош 2


Телефон:

++389 (02) 3061-551


Клонови

КАРПОШ
Адреса:

Ул. Иван Аговски б.б., Општина Карпош 1

Работно време:

раб. време пон.- петок 08.00-19.30 часот


ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Адреса:

Ул. Виа Игнатија б.б., Општина Ѓорче Петров

Работно време:

раб. време пон.- петок 08.00-19.30 часот


Автобуски линии:

2, 2а, 4, 4а, 7, 11, 12, 19, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 56, 60


Библиотеката „Другарче“ е основана во далечната 1954 година, а од 1974 година со интеграцијата на четирите самостојни библиотеки во Скопје функционира како централна библиотека во рамките на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“. Со интеграцијата од 1974 година библиотеката го менува својот лик. Oд исклучително детска библиотека „ Другарче“ прерасна во современа библиотека која во целост одговара на предизвиците на новото време. Библиотеката целосно се става во функција на корисниците кои трагаат по квалитетно знаење, информации и креативно искуство. Библиотеката „Другарче“ и нејзините клонови, библиотеките „Ѓорче Петров“ и „Карпош“, се лоцирани на подрачјето на општините Карпош и Ѓорче Петров.

Во составот на Централната библиотека „Другарче“ работат повеќе оддели:
 • Оддел за белетристика
 • Оддел литература за деца
 • Оддел за научна литература
 • Оддел за набавка и обработка на библиотечната граѓа
 • Оддел игрална
 • Оддел курс по англиски јазик
Вработени:
 • Александра Божиновска – библиотекар (оддел игрална)
 • Силвана Јакимова – раководител на сектор Другарче
 • Славка Јаневска – библиотекар
 • Елица Каровска – библиотекарски помошник
 • Виолета Котевска – библиотекарски помошник
 • Мери Кочевска – библиотекарски помошник
 • Елена Крстевска – виш библиотекар (оддел обработка)
 • Радмила Маринковска – хигиеничар
 • Мартин Матевски – библиотекар, каталогизатор
 • Лидија Милутиновиќ – библиотекар (оддел научна литература)
 • Билјана Мирчевска – библиотекарски помошник
 • Станка Несторовска – самостоен библиотекарски помошник
 • Блажо Павлов - библиотекар
 • Тони Ристески – библиотекарски помошник
 • Валентина Саздова – библиотекар (оддел курс по англиски јазик)
 • Сузана Спировска – библиотекарски помошник
 • Марија Стојковиќ – библиотекар
 • Јасна Тодоровска – самостоен библиотекарски помошник