Делегација од ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје