Прослава на денот на Албанската азбука и Албанското знаме